درس‌های موجود

با سلام این امتحان برای تمام دانشجویان درس ریاضی پیش دانشگاهی که با اینجانب در نیمسال دوم 98-99 انتخاب کرده اند طراحی گردیده توجه شود
وقت امتحان 30 دقیقه میباشد سوالات تستی و 4 گزینه ای می باشد
سوالات دانشجویان با هم متفاوت است
هر سوالی پاسخ داده شود امکان برگشت نیست
موفق باشید

این آزمون برای دانشجویان درس اقتصادمهندسی نیمسال دوم 99-98 طراحی شده
5 سوال تستی میباشد
سوالات دانشجویان با هم متفاوت است
پاسخ هرسوال داده شود برگشت به سوال امکانپذیر نیست
وقت پاسخگویی 30 دقیقه میباشد